ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ για αγορές άνω των 49 €

Άρθρο I.

Ορισμός Όρων

 1. Ο φορέας λειτουργίας της ιστοσελίδας www.xxlchromata.gr (ηλεκτρονικό κατάστημα) είναι η B&B Montagen, s.r.o., ΑΦΜ: 47196149, με έδρα στη διεύθυνση Sebedražská cesta 680/10, 971 01 Prievidza.
 2. Ο πωλητής και προμηθευτής στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι η B&B Montagen, s.r.o., με έδρα στη διεύθυνση Sebedražská cesta 680/10, 971 01 Prievidza
 3. Ο αγοραστής είναι κάθε επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος που μέσω αυτού δημιουργεί μια δεσμευτική παραγγελία. Για τους σκοπούς του νόμου, ιδίως του νόμου αριθ. 102/2014 Z. z., θεωρείται καταναλωτής ο φυσικός πρόσωπος που κατά τη σύναψη και την εκπλήρωση μιας καταναλωτικής σύμβασης δεν δραστηριοποιείται στο πλαίσιο του αντικειμένου της επιχειρηματικής του δραστηριότητας, του επαγγέλματος ή της επαγγελματικής του δραστηριότητας.
 4. Το ηλεκτρονικό κατάστημα είναι ένας υπολογιστικός σύστημα που βρίσκεται στο διαδίκτυο με δημόσια πρόσβαση, το οποίο επιτρέπει την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών από απόσταση μέσω ηλεκτρονικής συσκευής.
 5. Με τον όρο "προϊόν ή υπηρεσία" εννοούνται όλα τα προϊόντα που δημοσιεύονται στις σελίδες του ηλεκτρονικού καταστήματος, τα οποία είναι δυνατό να παραγγελθούν (έχουν καθορισμένη τιμή και αυτή δεν είναι μηδενική).
 6. Ο αγοραστής αναγνωρίζει πλήρως την ηλεκτρονική επικοινωνία, κυρίως μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, καθώς και της τηλεφωνικής επικοινωνίας, εφόσον είναι αμφισβητήσιμο ότι ο πωλητής επικοινωνεί με τον αγοραστή ή με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο από αυτόν.
 7. Για τη σχέση μεταξύ πωλητή και αγοραστή που προέκυψε διαφορετικά από την ηλεκτρονική επικοινωνία από απόσταση και δεν πρόκειται για σχέση μεταξύ παρόχου υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας και παραλήπτη υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, αυτοί οι γενικοί εμπορικοί

Άρθρο II.

Τιμή

 1. Όλες οι αναφερόμενες τιμές για λιανικούς πελάτες σε προϊόντα και υπηρεσίες είναι τελικές συμπεριλαμβανομένου του 20% ΦΠΑ.
 2. Όλες οι αναφερόμενες τιμές για χονδρικούς πελάτες σε προϊόντα και υπηρεσίες δίνονται χωρίς ΦΠΑ και είναι τελικές τιμές συμπεριλαμβανομένου του 20% ΦΠΑ.
 3. Ο πωλητής είναι δεμένος με την τιμή που αναγράφεται στη σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος κατά τη στιγμή της αγοράς.

Άρθρο III.

Παραγγελία

 1. Η παραγγελία προκύπτει από την επιβεβαίωση της διαδικασίας παραγγελίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα με την επιλογή προϊόντων ή υπηρεσιών από τον αγοραστή, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους συμπλήρωσης της φόρμας παραγγελίας και της αποστολής της στον πωλητή. Για τη σωστή και επαρκή επεξεργασία της παραγγελίας, είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν οι απαιτούμενες πληροφορίες στην παραγγελία και να επιλεγούν οι επιλογές αποστολής και πληρωμής για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παραγγέλθηκαν.
 2. Με την αποστολή της παραγγελίας, ο αγοραστής συμφωνεί με την τιμή των προϊόντων και των υπηρεσιών που παραγγέλθηκαν. Η παραγγελία γίνεται δεσμευτική για τον αγοραστή με την αποστολή της, άρα αποτελεί πρόταση για τη σύναψη συμφωνίας αγοραπωλησίας με τον πωλητή.
 3. Kατά την αποστολή της παραγγελίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα, ο αγοραστής λαμβάνει αυτόματα δημιουργημένο και αποσταλείς ηλεκτρονικό μήνυμα ενημέρωσης ότι η παραγγελία του αγοραστή έχει ληφθεί από τον πωλητή για επεξεργασία από το ηλεκτρονικό κατάστημα. Αυτό το ηλεκτρονικό μήνυμα δεν αποτελεί επιβεβαίωση της παράδοσης του προϊόντος σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου.
 4. Η επιβεβαίωση της παραγγελίας από τον πωλητή προκαλεί τη δημιουργία αγοραπωλησίας, η οποία μπορεί να τροποποιηθεί ή να συμπληρωθεί μόνο με βάση τη συμφωνία μεταξύ του αγοραστή και του πωλητή, εκτός αν ο νόμος ή άλλη νομική διάταξη ορίζει διαφορετικά. Η επιβεβαίωση της παραγγελίας από τον πωλητή αποτελείται από ηλεκτρονικό μήνυμα που αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του αγοραστή ή μια σύντομη κειμενική ειδοποίηση που αποστέλλεται στο κινητό τηλέφωνο του αγοραστή, το οποίο έχει δηλωθεί στην παραγγελία, με πληροφορίες σχετικά με το ποια μέρη της παραγγελίας του αγοραστή έχουν αποδεχθεί. Ένα ηλεκτρονικό μήνυμα από τον πωλητή που δεν επιβεβαιώνει, απορρίπτει ή αρνείται την παραγγελία του αγοραστή, ή κάποια άλλη έκφραση που δεν αποδέχεται σαφώς την παραγγελία, αποτελεί απόρριψη της παραγγελίας του αγοραστή.
 5. Αν ο πωλητής δεν είναι σε θέση να εκτελέσει την παραγγελία ή μέρος αυτής εντός του χρόνου για την εκτέλεση της παραγγελίας, παρά την ένταση των προσπαθειών του, λόγω, για παράδειγμα, του ότι το προϊόν δεν παράγεται, δεν είναι διαθέσιμο από τον κατασκευαστή ή στην εξωτερική αποθήκη του προμηθευτή, ο κατασκευαστής έχει πραγματοποιήσει τόσες σημαντικές αλλαγές που δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της παραγγελίας ή λόγω ανωτέρας βίας, ο πωλητής μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία, για την οποία αποστέλλει email στον αγοραστή. Επίσης, ο πωλητής έχει το δικαίωμα να α

  Άρθρο Δ.

  Όροι Πληρωμής

  1. Για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες στο ηλεκτρονικό κατάστημα, οι παρακάτω μέθοδοι πληρωμής είναι διαθέσιμες:
   a. πληρωμή με αντικαταβολή (πληρώνετε απευθείας στον courier κατά την παραλαβή του προϊόντος)
   b. πληρωμή μέσω πύλης πληρωμών Comgate
   c. πληρωμή με μετρητά κατά την προσωπική παραλαβή στο κατάστημα
   d. πληρωμή με βάση προκαταβολικό τιμολόγιο - προπληρωμή, το προϊόν θα αποσταλεί μετά τη λήψη των χρηματικών κεφαλαίων στον τραπεζικό μας λογαριασμό
   e. πληρωμή βάσει τιμολογίου με λήξη που αναγράφεται στο τιμολόγιο
   f. πληρωμή βάσει κουπονιού δώρου.
  2. Το δώρο κουπόνι αντιπροσωπεύει προπληρωμένο ποσό χρηματικών κεφαλαίων, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει ο αγοραστής κατά την αγορά βάσει του διαθέσιμου υπολοίπου προπληρωμένων χρηματικών κεφαλαίων. Η ημερομηνία λήξης του κουπονιού αναγράφεται σε αυτό. Η νομισματική αξία του δώρου κουπονιού μπορεί να συμφωνηθεί με τον αγοραστή.
  3. Οι επιπρόσθετες χρεώσεις για τις διάφορες μεθόδους πληρωμής περιγράφονται στο άρθρο ΣΤ' αυτών των γενικών εμπορικών όρων.
  4. Ο πωλητής μπορεί να παρέχει στον αγοραστή επιλογές έκπτωσης:

            α. Έκπτωση στην τιμή για εγγραφή στο ηλεκτρονικό κατάστημα,

            β. Έκπτωση για επαναλαμβανόμενη αγορά,

            γ. Έκπτωση με βάση ένα μοναδικό κουπόνι έκπτωσης,

       5.  Οι παρεχόμενες έκπτωσεις δεν μπορούν να συσσωρευτούν.

  Άρθρο Ε.

  Όροι Παράδοσης

  1. Ο πωλητής έχει την υποχρέωση να αποστείλει το προϊόν στον αγοραστή εντός 30 ημερών από τη δημιουργία της παραγγελίας, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά ή εάν δεν έχει αναφερθεί μεγαλύτερη προθεσμία παράδοσης για το προϊόν.
  2. Εάν το προϊόν είναι σε απόθεμα, αποστέλλεται το συντομότερο δυνατόν, ανάλογα με τις δυνατότητες του αποθέματος.
  3. Εάν η παραγγελία περιλαμβάνει πολλά προϊόντα και υπηρεσίες και μέρος τους δεν είναι σε απόθεμα, ενημερώνουμε τον αγοραστή με τη δυνατότητα μερικών παραδόσεων.
  4. Μαζί με το προϊόν, στον πελάτη αποστέλλεται το τιμολόγιο (φορολογικό έγγραφο), οδηγίες και άλλα έγγραφα σχετικά με το προϊόν ή την υπηρεσία από τον κατασκευαστή.
  5. Ως τοποθεσία παράδοσης θεωρείται η τοποθεσία στην οποία παραδίδεται το προϊόν.
  6. Ο πωλητής πραγματοποιεί την αποστολή προς τον αγοραστή μέσω:
  1. GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Lieskovská cesta 13, 962 21 Lieskovec
  2. Geis SK s.r.o., Trňanská 6, 96 001 Zvolen
  3. Προσωπική παραλαβή από το κατάστημα που έχει επιλέξει στην παραγγελία
  4. Με δική του μεταφορική


  Άρθρος ΣΤ.

  Τέλη μεταφοράς, συσκευασίας και επιλογές πληρωμής (Λιανικό εμπόριο και Χονδρικό εμπόριο)

  1. Κατά την πληρωμή προκαταβολικά σε τραπεζικό λογαριασμό βάσει προκαταβολικού τιμολογίου ή μέσω πύλης πληρωμών, χρεώνουμε τα ακόλουθα για τη μεταφορά:

  α. μεταφορικά με την εταιρεία GLS και παράδοση εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημέρα της παραγγελίας αγορών μέχρι 149,00 € και συνολικό βάρος έως 40kg:

  έως 2kg .......... 3,60 €

  έως 10kg ........ 4,60 €

  έως 20kg ........ 5,60 €

  έως 40kg ........ 6,60 €

  έως 80kg ........ 13,60 €

  Αγορές άνω των 149,00 € και συνολικό βάρος έως 80kg, μεταφορικά δωρεάν (Λιανικό εμπόριο). Αγορές άνω των 299,00 € και συνολικό βάρος έως 80kg, μεταφορικά δωρεάν (Χονδρικό εμπόριο).

  β. για μεταφορά παλετών με την εταιρεία μεταφορών Geis SK και παράδοση εντός 3 εργάσιμων ημερών μετά την αποστολή από την αποθήκη μας για αγορές έως 500 €, με συνολικό βάρος προϊόντων άνω των 80 kg (συμπεριλαμβανομένης της παλέτας):

  έως 100kg .......... 22,00 €

  1⁄2 παλέτα έως 200kg ........ 28,25 €

  ολόκληρη παλέτα έως 150kg .......... 24,00 €

  1⁄2 παλέτα έως 300kg ........ 37,55 €

  ολόκληρη παλέτα έως 400kg ........ 46,00 €

  Αγορές άνω των 500 € ή συνολικό βάρος προϊόντων άνω των 400kg δωρεάν (Λιανικό εμπόριο και Χονδρικό εμπόριο).

  c. με τη δική μας μεταφορά με παράδοση την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την επιβεβαίωση της παραγγελίας στις περιοχές Prievidza, Sebedraží, Bojnice, Opatovce, Koš, Cígeľ για συνολική αγορά έως 99,00 € - 3,50 € χωρίς περιορισμό βάρους. Συνολική αγορά άνω των 99,00 € δωρεάν έως 800kg.

  d. με τη δική μας μεταφορά με παράδοση την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την επιβεβαίωση της παραγγελίας στις περιοχές Nováky, Handlová, Lehota pod Vtáčnikom, Nitrianske Pravno, Šútovce με ελάχιστη παραγγελία άνω των 99,00 € - 4,50 € χωρίς περιορισμό βάρους. Συνολική αγορά άνω των 199,00 € δωρεάν έως 800kg.

  2. Κατά την πληρωμή κατά την παραλαβή (πληρώνετε στον κουριέρα κατά την παραλαβή):

         α. με μεταφορά GLS και παράδοση εντός 3 εργάσιμων ημερών μετά την αποστολή από την αποθήκη μας – 1 €

         β. με μεταφορά από την εταιρεία μεταφορών Geis SK και παράδοση εντός 3 εργάσιμων ημερών μετά την αποστολή από την αποθήκη μας – 1 €

         3. Ο πωλητής μπορεί να συμφωνήσει με τον αγοραστή για άλλη από την κανονική (παραπάνω αναφερόμενη) διαδικασία αποστολής προϊόντων ή υπηρεσιών, καθώς και για τις τιμές αυτών των υπηρεσιών. Ο πωλητής δεν ευθύνεται και δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση, αναβολή, μη παράδοση προϊόντων και τυχόν απώλεια κέρδους που προκαλείται από τρίτο πρόσωπο ή από ανωτέρα βία.

         4.  Ο πωλητής μπορεί να στείλει τα προϊόντα που είναι αμέσως διαθέσιμα στον αγοραστή και το υπόλοιπο της παραγγελίας θα παραδοθεί πρόσθετα εντός της νόμιμης προθεσμίας, υπό τον όρο ότι δεν θα χρεωθεί στον αγοραστή καμία επιπλέον χρέωση πέραν εκείνης που έχει καταχωρηθεί
  στην παραγγελία.

  Άρθρο Ζ΄.

  Μεταβίβαση τη

  1. Το κτητικό δικαίωμα μεταβιβάζεται από τον πωλητή στον αγοραστή με τη στιγμή παραλαβής της αντικειμένου από τον πωλητή ή το μεταφορέα.

  Άρθρο VIII.

  Ακύρωση της αγοραπωλησίας

  1. Ο αγοραστής έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία του εμπορεύματος ή της υπηρεσίας μέχρι 24 ώρες από την έναρξη της αγοραπωλησίας χωρίς χρέωση ακύρωσης για εμπορεύματα τα οποία κατασκευάζονται κατόπιν παραγγελίας, σύμφωνα με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις του καταναλωτή ή ειδικά για έναν καταναλωτή.

  Άρθρο IX.
  Δικαίωμα του καταναλωτή να επιστρέψει το προϊόν χωρίς αιτία και ενημέρωση του καταναλωτή

  1. Ο καταναλωτής έχει σύμφωνα με τον νόμο αρ. 102/2014 Ζ.Ζ. για την προστασία του καταναλωτή κατά την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών βάσει συμφωνίας που συνήφθη με απόσταση ή συμφωνία που συνήφθη εκτός των επιχειρησιακών χώρων του πωλητή και για την τροποποίηση και την ολοκλήρωση ορισμένων νόμων (εφεξής αποκαλούμενος "νόμος") σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 και επόμενων το δικαίωμα να αποστατήσει από την αγοραπωλησία εντός 14 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος, εάν ο πωλητής πληροί τις πληροφοριακές του υποχρεώσεις σύμφωνα με τον εν λόγω νόμο, για άλλες περιπτώσεις ισχύει η παρ. 2 ή 3 του νόμου. Αν το αντικείμενο της αγοραπωλησίας είναι η παράδοση προϊόντος, ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να αποστατήσει από τη συμφωνία ακόμη και πριν από την παράδοση του προϊόντος.
  2. Ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος, εάν επιθυμεί να χρησιμοποιήσει αυτό το δικαίωμα, να παραδώσει γραπτή αποστολή από την ημέρα της αποστολής στη διεύθυνση επικοινωνίας του πωλητή κατά τις επιχειρησιακές ώρες του ή να καταθέσει την απόσταση μέσω ταχυδρομικής αποστολής την τελευταία ημέρα της προθεσμίας στη διεύθυνση που παρέχεται στις επαφές. Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το δικαίωμα σε μορφή εγγράφου σε μόνιμο μέσο. Ο καταναλωτής πρέπει να παραδώσει ή να αποστείλει το αντικείμενο της σύμβασης από την οποία αποστέλλεται μαζί με ολόκληρη την τεκμηρίωση - για παράδειγμα τον αρχικό λογαριασμό, τις οδηγίες και άλλη τεκμηρίωση του προϊόντος που του παρέχεται μαζί με το προϊόν, αλλά το αργότερο εντός 14 ημερών από την ημέρα της απόστασης (παράγραφος 10, παράγραφος 1 του νόμου). Συνιστούμε στους αγοραστές να δημιουργήσουν ένα αντίγραφο του λογαριασμού για τις δικές τους ανάγκες και να αποστείλουν το προϊόν με συστημένη και ασφαλισμένη αποστολή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την παρακάτω φόρμα για την απόσταση από τη σύμβαση: Απόσταση από την αγοραπωλησία, όπου απαιτείται να συμπληρώσετε τα ελάχιστα στοιχεία με τον χαρακτήρα "*" - αστερίσκος. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf)
  3. Μην μας στέλνετε το προϊόν με αντικαταβολή, το δέμα δεν θα παραληφθεί.
 6. Ο διαχειριστής του ηλεκτρονικού καταστήματος επιστρέφει την καταβληθείσα ανταλλάγματα για το προϊόν / υπηρεσία συμπεριλαμβανομένων των μεταφορικών εξόδων σύμφωνα με την παράγραφο 9 παράγραφος 3) του νόμου αριθ. 102/2014 Z.z. καθώς και των έξοδων που επισήμως προκύπτουν από την παραγγελία του προϊόντος εντός 14 ημερών από την ημέρα παράδοσης της ανακοίνωσης για την απόσταση από τη σύμβαση, αλλά δεν είναι υποχρεωμένος να επιστρέψει τα χρήματα πριν από την παράδοση του προϊόντος ή εφόσον ο καταναλωτής δεν αποδεικνύει την αποστολή του προϊόντος, εκτός αν ο πωλητής έχει προτείνει την παραλαβή του προϊόντος από τον ίδιο.
 7. Ο καταναλωτής επωμίζεται τα έξοδα επιστροφής του προϊόντος.
 8. Το δικαίωμα απόσχισης από τη σύμβαση δεν εφαρμόζεται για προϊόντα και υπηρεσίες που καθορίζονται στην παράγραφο 7 παράγραφος 6 εδάφια α) έως λ) του νόμου αριθ. 102/2014. Z.z.
 9. Ο καταναλωτής φέρει οποιαδήποτε μείωση της αξίας του προϊόντος που προκλήθηκε από τη χρήση του πέρα ​​από το απαραίτητο για τον προσδιορισμό της λειτουργικότητας και των χαρακτηριστικών του προϊόντος.

Άρθρο Χ.
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών

  1. Ως συμβαλλόμενες πλευρές θεωρούνται ο πωλητής και ο αγοραστής.
  2. Ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος:
   1. Παραλαμβάνει την προωθημένη παραγγελία,
   2. Πληρώνει τον συμφωνημένο αντίτιμο για την παραλαβή της παραγγελθείσας αγοράς στον πωλητή,
   3. Έλεγχει την ακεραιότητα της συσκευασίας ή το ίδιο το προϊόν κατά την παραλαβή του.
   4. Ο πωλητής είναι υποχρεωμένος:
   1. Να παραδώσει το προϊόν στον πελάτη στην επιθυμητή ποιότητα, ποσότητα και στη συμφωνημένη τιμή,
   2. Να παραδώσει μαζί με το προϊόν ή να αποστείλει επιπλέον στον πελάτη όλα τα έγγραφα σχετικά με το προϊόν, όπως η τιμολόγηση του προϊόντος, το φύλλο επισκευών, οι οδηγίες χρήσης σε κωδικοποιημένη μορφή στη σλοβακική γλώσσα.


  Άρθρο ΙΑ΄.

  Προστασία προσωπικών δεδομένων

   1. Τα προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 18/2018 Z.z. για την προστασία των προσωπικών δεδομένων όπως τροποποιήθηκε αργότερα.
   2. Ο διαχειριστής δεν διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα του αγοραστή σε τρίτους, εκτός από την επιλεγμένη εταιρεία μεταφορών που παρέχει την παράδοση των προϊόντων ή των υπηρεσιών, ή σε δημόσιες αρχές για έλεγχο ή σε διαμεσολαβητή βάσει συμφωνίας που συνήφθη σύμφωνα με τον νόμο αριθ. 18/2018 Z.z.
   3. Ο διαχειριστής είναι υποχρεωμένος να εξασφαλίζει τα προσωπικά δεδομένα πριν από την πρόσβαση ανεξουσίωτων προσώπ
    1. Δικαίωμα στις πληροφορίες, που περιλαμβάνονται σε αυτό το περιεχόμενο και τους εμπορικούς όρους,
    2. Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τον ενδιαφερόμενο - Άρθρο 21 του Νόμου δίνει το δικαίωμά σας να ζητήσετε πώς και για ποιους σκοπούς επεξεργάζονται τα δεδομένα σας, μπορείτε να απευθύνετε αυτό το αίτημα στο email επικοινωνίας.,
    3. Δικαίωμα διόρθωσης προσωπικών δεδομένων - Άρθρο 22 του Νόμου σας επιτρέπει να διορθώσετε προσωπικά δεδομένα εάν είναι ανακριβή,
    4. Δικαίωμα διαγραφής προσωπικών δεδομένων - Άρθρο 23 του Νόμου θα το χρησιμοποιήσετε αν δεν θέλετε ο υπεύθυνος επεξεργασίας να επεξεργάζεται περαιτέρω τα προσωπικά σας δεδομένα,
    5. Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων - Άρθρο 24 του Νόμου θα το εφαρμόσετε αν πιστεύετε ότι τα προσωπικά δεδομένα έχουν επεξεργαστεί παράνομα,
    6. Δικαίωμα ενστάσεως στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων - Άρθρο 27 του Νόμου,
    7. Δικαίωμα μεταφοράς προσωπικών δεδομένων,
    8. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στο αρμόδιο εποπτικό όργανο σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

    5. Ο διαχειριστής λαμβάνει τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα από τον αγοραστή: τίτλο, όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση, τα οποία επεξεργάζονται για τη σωστή εκτέλεση της παραγγελίας σας. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται για 10 χρόνια για λόγους αρχειοθέτησης. Κατά την εκτέλεση της παραγγελίας, προσωπικά δεδομένα επεξεργάζονται για την έκδοση τιμολογίων, την έκδοση αποθετηρίων (αποστολικών) δελτίων, τη διασφάλιση της μεταφοράς καθώς και την καταγραφή στη λογιστική.

     6. Ο διαχειριστής επένδυσε έναν ενδιάμεσο, ο οποίος είναι διαχειριστής του ηλεκτρονικού πύλης heureka.sk με την υπηρεσία Verified by Customers, η εταιρεία Heureka Shopping, s.r.o. με έδρα την οδό Karolínska 650/1, 186 00 Πράγα, ΑΦΜ: 02387727 / pricemania.sk με την υπηρεσία Αξιολόγηση Καταστήματος, η εταιρεία Pricemania s. r. o., με έδρα την οδό Karpatská 6, 811 05 Μπρατισλάβα, ΑΦΜ: 43860599, για την επεξεργασία μιας φοράς προσωπικών δεδομένων στο όνομα του διαχειριστή του ηλεκτρονικού καταστήματος προκειμένου να αξιολογηθεί η ποιότητα της αγοράς. Για τους σκοπούς αυτής της αξιολόγησης, ο ενδιάμεσος στέλνει μια μοναδική ηλεκτρονική επιστολή στον αγοραστή με δυνατότητα αξιολόγησης.

     7. Αυτές οι ιστοσελίδες καταγράφουν τη διεύθυνση IP σας, πληροφορίες σχετικά με το χρόνο που δαπανάτε περιηγού

     8. Μπορείτε να διαγράψετε ή να ρυθμίσετε τη συλλογή αρχείων cookie ανά πάσα στιγμή απευθείας στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας. Εάν επιθυμείτε να αρνηθείτε τη συλλογή αρχείων cookie, ρυθμίστε το στον προγραμματισμό περιήγησής σας.

     9. Εάν ο αγοραστής συμφώνησε με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο ηλεκτρονικό κατάστημα για σκοπούς ηλεκτρονικού μάρκετινγκ, συμφώνησε επίσης με την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας.

     10. Τα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς ηλεκτρονικού μάρκετινγκ στο εύρος του ονόματος και του επωνύμου, της ηλεκτρονικής διεύθυνσης παρέχονται για πέντε χρόνια. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα δεν δίνονται σε τρίτους.

     11. Ο αγοραστής μπορεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή με την αποστολή Ανάκλησης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, και αυτά θα διαγραφούν αμέσως. Η απεγγραφή είναι δυνατή επίσης μέσω της αποεπιλογής του πλαισίου στον λογαριασμό χρήστη (εάν ο αγοραστής ζήτησε τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη). Δεν θα χρησιμοποιήσουμε πλέον τα προσωπικά δεδομένα που μας παρασχέθηκαν για σκοπούς ηλεκτρονικού μάρκετινγκ.

     12. Εάν ο αγοραστής συμφώνησε με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο ηλεκτρονικό κατάστημα για σκοπούς μάρκετινγκ μέσω SMS, συμφώνησε επίσης με την αποστολή SMS στην επικοινωνιακή του τηλεφωνική διεύθυνση.

     13. Τα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς SMS μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος και του τηλεφωνικού αριθμού, παρέχονται για περίοδο πέντε ετών.

     14. Ο αγοραστής μπορεί να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή, αποστέλλοντας Ανάκληση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων, μετά την οποία θα διαγράψουμε αμέσως τα δεδομένα. Η διαγραφή είναι επίσης δυνατή με το να αποεπιλέξετε το πλαίσιο στον λογαριασμό χρήστη (εάν ο αγοραστής έχει ζητήσει τη δημιουργία λογαριασμού χρήστη). Δεν θα χρησιμοποιήσουμε πλέον τα προσωπικά δεδομένα που παρασχέθηκαν από εσάς για σκοπούς email marketing.

     Άρθρο XII.

     Αποζημίωση για Μη Παραληφθέντα Εμπορεύματα

     1. Ο πωλητής έχει το δικαίωμα αποζημίωσης (σύμφωνα με το άρθρο 420 και επόμενα του Αστικού Κώδικα) εάν ο αγοραστής παρήγγειλε αγαθά που δεν ακυρώθηκαν ή δεν αποσύρθηκαν από τη σύμβαση και ταυτόχρονα ο αγοραστής δεν παρέλαβε αυτά τα αγαθά από τον μεταφορέα ή, κατόπιν αιτήματος του πωλητή, δεν παρέλαβε τα αγαθά εντός του καθορισμένου χρονικού περιθωρίου για παραλαβή σε περίπτωση επιλογής προσωπικής παραλαβής αγαθών. Με αυτήν την ενέργεια, ο αγοραστής παραβίασε την υποχρέωσή του που αν
     2. Κατά τον καθορισμό του ποσού της αποζημίωσης, ο πωλητής λαμβάνει υπόψη κυρίως τα έξοδα μεταφοράς και τα συναφή τέλη σε περίπτωση αποστολής του προϊόντος, τα έξοδα συσκευασίας, εκτέλεσης και διαχείρισης της παραγγελίας, καθώς και όλα τα άλλα έξοδα που προέκυψαν με την εκτέλεση της συγκεκριμένης παραγγελίας, και ταυτόχρονα έχει το δικαίωμα να υπολογίσει και το χαμένο κέρδος.
     3. Ο πωλητής έχει επίσης το δικαίωμα να μην ασκήσει το δικαίωμα αποζημίωσης ή να το ασκήσει μόνο εν μέρει.

     Άρθρο XIII.
     Τελικές Διατάξεις

     1. Ο πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει και να συμπληρώσει αυτούς τους Γενικούς Όρους Εμπορίας και τους Όρους Διεκδίκησης ακόμα και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του αγοραστή. Σε περίπτωση τροποποίησης των γενικών όρων εμπορίας ή των όρων διεκδίκησης, η διαδικασία αγοράς διέπεται από τους γενικούς όρους εμπορίας που ίσχυαν την στιγμή της αποστολής της παραγγελίας από τον αγοραστή και αυτοί είναι προσβάσιμοι στην ιστοσελίδα του πωλητή.
     2. Αναπόσπαστο μέρος αυτών των γενικών εμπορικών όρων είναι επίσης οι όροι διεκδίκησης.
     3. Με την αποστολή της παραγγελίας, ο αγοραστής έχει διαβάσει τους γενικούς εμπορικούς όρους καθώς και τους όρους διεκδίκησης.
     4. Αυτοί οι όροι διαμορφώθηκαν στο πλαίσιο του έργου πιστοποίησης του ηλεκτρονικού καταστήματος nakupujbezpecne.sk.
     5. Αυτοί οι γενικοί εμπορικοί όροι και οι όροι διεκδίκησης είναι διαθέσιμοι στην έδρα της εταιρείας για επισκόπηση από τους αγοραστές και δημοσιεύονται επίσης στην ιστοσελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος.
     6. Εάν ο καταναλωτής δεν είναι ικανοποιημένος με τον τρόπο που ο πωλητής χειρίστηκε τη διαμαρτυρία του ή αν πιστεύει ότι ο πωλητής παραβίασε τα δικαιώματά του, έχει τη δυνατότητα να απευθυνθεί στον πωλητή με αίτηση για διόρθωση. Εάν ο πωλητής απαντήσει αρνητικά στο αίτημα διόρθωσης ή δεν απαντήσει εντός 30 ημερών από την ημερομηνία αποστολής του, ο καταναλωτής έχει σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου αριθ. 391/2015 Ζ.Ζ. για την εναλλακτική επίλυση των καταναλωτικών διαφορών και την τροποποίηση και συμπλήρωση ορισμένων νόμων, το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για ένα εναλλακτικό μέσο επίλυσης της διαφοράς του. Τα αρμόδια φορέα για την εναλλακτική επίλυση των καταναλωτικών διαφορών με τον διαχειριστή του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι η Σλοβάκικη Επιχειρηματική Επιθεώρηση (www.soi.sk) ή άλλο κατάλληλο νομικό πρόσωπο που είναι εγγεγραμμένο στον κατάλογο των φορέων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών που διατηρείται από το Υπουργείο Οικονομίας της Σλοβακίας (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), ενώ ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να επιλέξει ποιον από τους προαναφερθέντες φορείς εναλλακτικής επίλυσης διαφορών θα απευθυνθεί. Ταυτόχρονα, ο καταναλωτής μπορεί να χρησιμοποιήσει την πλατ
     7. Στις περιπτώσεις που δεν ρυθμίζονται αλλιώς στους παρόντες γενικούς εμπορικούς όρους και τα συμπληρώματά τους (παραρτήματα), ισχύουν οι σχετικές διατάξεις, κυρίως του Νόμου αριθ. 40/1964 Zb, του Νόμου αριθ. 250/2007 Z.z., του Νόμου αριθ. 102/2014 Z.z., του Νόμου αριθ. 122/2013 Z.z., του Νόμου αριθ. 22/2004 Z.z. και του Νόμου αριθ. 513/1991 Z.z.
     8. Σε περίπτωση σύναψης άλλης σύμβασης με τον αγοραστή με διαφορετικούς όρους, οι όροι που περιλαμβάνονται στη σύμβαση έχουν προτεραιότητα έναντι των γενικών εμπορικών όρων.
     9. Οι παρόντες γενικοί εμπορικοί όροι και τα συμπληρώματά τους, συμπεριλαμβανομένων των αναπόσπαστων στοιχείων τους, τίθενται σε ισχύ από την 01.02.2020.
   Δωρεάν μεταφορικά από 48€ Περισσότερα στην ενότητα Μεταφορικά και Πληρωμή
   Διατηρούμε τα περισσότερα προϊόντα σε απόθεμα Αποστέλλουμε εντός 24 ωρών.
   Θα σας συμβουλεύουμε κάθε εργάσιμη ημέρα Δευτέρα έως Παρασκευή: 8:00 - 17:00.
   Διαθέτουμε δικό μας κλιματιζόμενο αποθήκευτικό χώρο Εγγυόμαστε την ποιότητα της αποθήκευσης
   rental of online store Upgates , Ρυθμίσεις cookies